DESTEK PROGRAMININ ADIÇUKUROVA KALKINMA AJANSI SOSYAL KALKINMA MALİ DESTEK PROĞRAMIPROJE ADI


HİYJENLE GELEN GÜZELDİR


PROJE SAHİBİ

AKDENİZ KAYMAKAMLIĞI


PROJE YÜRÜTÜCÜSÜ KURUM

AKDENİZ KAYMAKAMLIĞIPROJE ORTAKLARI

AKDENİZ SAĞLIK GRUP BAŞKANLIĞI

MERSİN ECZACI ODASI
YÜRÜTME MERKEZİ (Adres)


Mahmudiye Mah.Kuvayi Milliye Cd.Gökdelen İş Mrk.Kat:4

AKDENİZ/MERSİN


PROJE SORUMLUSU

İLETİŞİM BİLGİLERİ

Uzm.Dr.HAVVA MENDEŞ

(0324) 337 30 57 Dahili:112

projeakdeniz@hotmail.com


PROJE AMACI

İlimizde kamu kurumlarımızda özellikle Sağlık sektöründe kaynak yetersizliği bilinmektedir. HİJYENLE GELEN GÜZELDİR projesinde; ilçemizde bulaşıcı hastalıkları azaltmak amacıyla kamu, sivil toplum kuruluşları ve özel sektör arasındaki koodirnasyon sağlanarak, kaynakları birleştirilmektedir.

Kamu ve sivil toplum kuruluşları yetişmiş insan kaynağını özel sektörde niteliği yükseltmek, rekabet gücü kazandırmak için kullanacak, nitelikli hizmetle toplumda sağlık ve refah oluşacak, bulaşıcı hastalıkların azalması sayesinde kamu sektörü işgücü ve ekonomide tasarruf sağlayacaktır. Sonuçta sosyal ve ekonomik kalkınma için toplumsal potansiyel harekete geçirilmiş olacaktır


 • *Akdeniz İlçesindeki 200 berber kuaför ustası ve toplumun hijyen ve bulaşıcı hastalıklardan korunma konusunda biliçlenmesiyle bulaşıcı hastalıkları azaltmak

Bulaşıcı hastalıklar her geçen gün artan toplumsal sağlık sorunudur. Basit önlemlerle korunmak mümkün iken, önlemler alınmadığı için hastalığa yakalanma oranı her geçen gün artmakta, sorun büyümektedir. Birçok vatandaşımız sağlığını kaybetmekte, bedensel- ruhsal ve sosyal olarak tahribata uğramaktadır. Bulaşıcı hastalıklar uzun ve pahalı bir tedavi süreciyle de topluma ve kişilere büyük maliyetler ortaya çıkartmaktadır.

Toplumun tüm kesimlerinin hizmet aldığı berber ve kuaför uygulamaları bulaşıcı hastalıkların yayılmasında önemli bir risk faktörüdür. Bakım amaçlı olarak kullanılan bazı malzemeler uygun temizlenmezse hastalık taşıyıcısı haline gelmektedir. Bulaşıcı hastalıkları yayılmasını engellemek için kırılması gereken zincirlerden biri de berber ve kuaförlerin hijyenik ve güvenli hizmet vermesidir.

Projemiz sayesinde, berber ve kuaför çalışanlarının bilgi ve beceri kazanması ve toplumu bilinçlenmesiyle ilçemizdeki bulaşıcı hastalıkları azaltmayı hedefliyoruz

*Akdeniz İlçesindeki berber ve kuaför salonlarının sunduğu hizmetin niteliğinin yükselmesi sayesinde bu sektör de rekabetçi bir ortam yaratmak

Sağlık konusunda bilinçlenmiş toplum nitelikli hizmet talep eder. Proje Akdeniz İlçesinde bulunan berber ve kuaförlerin nitelikli hizmet sunumunu sağlamak ve koşulların uygun olmadığı durumlarda ortaya çıkan sağlık sorunlarına çözüm yolu bulmak amacıyla planlanmış bir yaşam boyu eğitim projesidir. Akdeniz ilçesinde hizmet sunan berber ve kuaförlerin hizmet standartlarını yükselterek meslek sahiplerine rekabet gücü kazandırmayı hedeflemektedir.

*
Berber kuaförlerden kaynaklı mesleksel bulaşıcı hastalıkları önlemek için veri toplamak

Yürütülecek anket çalışmaları sonucunda, elde edilen veriler doğrultusunda rapor sonucunda;

 • Berber ve kuaförlerin hijyen alışkanlıkları ve bu konudaki yasal sorumlulukları, Dezenfeksiyon uygulamaları,

Enfeksiyon hastalıkları ve bulaşma-korunma yolları konusundaki bilgi düzeyleri, Portör muayene uygulamaları, konularındaki durumları ve ihtiyaçları saptanacaktır.

Elde edilen bilgiler, çalışan ve halk sağlığı sorunlarına yönelik planlamada yol gösterecektir.

PROJE SÜRESİ


Proje Süresi


12 AY


Başlama Tarihi


05.08.2011


FAALİYETLER

 • Ortaklar ve iştirakçilerle strateji toplantsı
 • Proje ekibinin oluşturulması
 • Ofisin hazırlanması ve alımların yapılması
 • Bilim kurulu ve eğitim ekibinin oluşturulması
 • Hedef kitlenin tespiti ve eğitim faaliyetleri
 • Tasarım ve basım işlemleri
 • Yerel medya proğram ve yayınlar
 • Anket yoluyla veri toplanması
 • Meslek uygulayıcı eğitimleri
 • Proje ekibinin değerlendire toplantısı
 • Rehber doküman-el kitabı hazırlanması
 • Proje değerlendirme ve sonuç toplantısı